angielski.EDU.pl


Go to content

Main menu:


Raport

Reports - Raporty po angielsku


Raport jest kawałkiem tekstu, który ma posłużyć udzieleniu informacji na jakiś określony temat. Informacja ta może zarówno dotyczyć miejsca, sytuacji, planu jak i osoby. Raporty przeważnie są adresowane do kogoś wyższego rangą (szefa, władz, instytucji itp.). Raport jest często odpowiedzią na określone polecenie.


Typy raportów:

survey reports
assessment reports
proposal reports
informative reports


Dobrze napisany raport powinien zawierać:

a) odpowiedni opis

To: Jan Kowalski, Chairman, Bank XYZ
From: Jan Nowak, Assisstant Manager, XYZ Company
Subject: XYZ programme effects
Date: 19th May 1999

b)
wstęp (introductory paragraph), który jasno precyzuje cel i zawartość raportu

c)
rozwinięcie (main body) , w którym znajdują się szczegółowe informacje podzielone na odpowiednie kategorie.

d)
zakończenie (conclusion) czyli podsumowanie przedstawionych informacji wraz z opinią, rekomendacją lub sugestią.
<

Schemat raportu po angielsku

To: .......................
From: ..................
Subject: ..............
Date: ...................

INTRODUCTION

Paragraph 1


purpose and content of your report

MAIN BODY

Paragraph 1 & 2 & 3 & 4 & 5 etc.

provide each aspect of the subject in a seperate subheading
e.g.

PREPARATIONS
...........................................
...........................................
...........................................

ACCOMODATION
...........................................
...........................................
...........................................

COSTS
...........................................
...........................................
...........................................

CONCLUSION

Final paragraph

general assessment / opinion / suggestions / recommendation


Wskazówki

Raporty piszemy stylem formalnym (złożone zdania, formy pełne, wyszukane słownictwo, strona bierna).

Tytuł raportu powinien być prezcyzyjnie dobrany wraz z poszczególnymi nagłówkami opisującymi dane informacje.

Należy uważać, aby nie przekręcić imienia, nazwiska oraz pełnionej funkcji adresata.

Negatywne i pozytywne strony jakiejś informacji należy podać w tym samym nagłówku.


Partnerzy:

angielski.EDU.pl - angielski ludzkim językiem
ling.pl - multi słownik online
ocen.pl - oceń swojego wykładowcę
jezyk.org.pl - forum jezykowe
anglisci.pl - portal dla anglistów
(c) Tomasz Obrodzki | angielski.EDU.pl 2008

Back to content | Back to main menu