angielski.EDU.pl


Go to content

Main menu:


Opis miejsca


Describing places - opis miejsca po angielsku

Opis miejsc powinnien zawierać:


a)
wprowadzenie (introduction) czyli krótki opis co to za miejsce, gdzie się znajduje i dlaczego je wybraliśmy.

b)
rozwinięcie (main body) zawierające takie elementy jak:

informacje ogólne
(położenie, krajobraz, charakterystyczne obiekty, budynki itp.)

informacje szczegółowe
(miejsca do zwiedzania, rzeczy do robienia w danym miejscu itp.)


c)
zakończenie (conclusion) składające się z opinii na temat danego miejsca, może być to forma rekomendacji.


Schemat opisu miejsca w języku angielskim

INTRODUCTION


Paragraph 1

location / landscape / population / reason for choosing the place

MAIN BODY


Paragraph 1

general and detailed features
(surroundings, sights, facilities, activities to do)

Paragraph 2

(examples + justification + explanation)

CONCLUSION


Final Paragraph

comments / opinions / feelings / recommendation


Wskazówki

a) Opisując budynek należy uwzględnić elementy wewnętrzne i zewnętrzne.

b) Opis miejsca może zawierać takie elementy jak wiek, kolor, materiał, z którego jest zrobiony, wielkość, detale związane ze zmysłami opisujące nastrój i atmosferę panującą w danym miejscu itp.

c) Każdy element opisu powinien zostać napisany w osobnym akapicie i zawierać tzw.
topic sentence (zdanie wprowadzające, mówiące o czym będzie dany akapit)

d) Podając fakty o danym miejscu należy użyć czasu Present Simple. To samo w przypadku, gdy opis miejsca jest przeznaczony dla broszurek czy czasopism.
Jeśli opis dotyczy gdybania (np. opis wymarzonego domu) to wtedy należy użyć okresów warunkowych.
Jeśli opis dotyczy miejsca, w którym byliśmy (np. podczas wakacji) to należy użyć czasów przeszłych.

e) Aby wzbogacić swój opis można użyć porównań do innych miejsc, krajów, budynków itp.


Struktury gramatyczne

What impresses me most is...
I cannot help but...
Without doubt, ...
The most outstanding feature is...
The first thing to notice is...


Przykłady

Przykład
wstępu (introduction)

Built near one of the most famous rivers in Poland, Cracow, protected by a dragon, is one of the most attractive cities in the world, a city of contrasts, tradition and history.

Przykład rozwinięcia (main body)

Among all those beautiful ancient buldings, visitors will find an unlimited variety of modern architecture.

Przykład
zakończenia (conclusion)

The combination of the past and the present makes this city unforgettable.
Partnerzy:

angielski.EDU.pl - angielski ludzkim językiem
ling.pl - multi słownik online
ocen.pl - oceń swojego wykładowcę
jezyk.org.pl - forum jezykowe
anglisci.pl - portal dla anglistów
(c) Tomasz Obrodzki | angielski.EDU.pl 2008

Back to content | Back to main menu