angielski.EDU.pl


Go to content

Main menu:


List


Letters - Listy po angielsku

Typy listów:

letters of request
letters of complaint
letters of apology
letters of recommendation
letters of application
letters giving information
etc.

Dobrze napisany list powinien zawierać:

a) Odpowiednie powitanie

Dear Mr. Smith, Dear Sir / Madam, Dear Tony, Dear Mr. and Mrs. Smith

b)
wstęp (introductory paragraph) jasno stawiający sprawę, w której piszemy

c)
rozwinięcie (main body), w którym rozwijamy i wyjaśniamy dokładnie o co nam chodzi

d)
podsumowanie (conclusion) całości listu

e)
zakończenie (ending) czyli odpowiednie pozdrowienie

Yours faithfully, Yours sincerely, Best wishes etc.


Schemat listu w języku angielskim

INTRODUCTION


Paragraph 1

reasons for writing

MAIN BODY


Paragraph 1-4

development of the subject

CONCLUSION


Final Paragraph

closing remarks

ENDING


regards + full name


Styl

Styl w jakim napiszemy list zależy głównie od adresata. Pisząc do kolegi czy koleżanki, którą bardzo dobrze znamy możemy sobie pozwolić na większą swobodę czyli
styl nieformalny. List do kogoś kogo znamy, ale nie jesteśmy z tą osobą w jakimś bliższym kontakcie będzie pisany stylem pół formalnym. Natomiast pisząc do kogoś kogo kompletnie nie znamy należy zachować styl formalny.

List formalny

List formalny powinien zawierać:

formalne powitania i pozdrowienia

formalny język i styl

(wielokrotnie) złożone zdania

wyszukane / oficjalne słownictwo

stronę bierną

formy pełne

List nieformalny

List nieformalny powinien zawierać:

nieformalne powitania i pozdrowienia

nieformalny język i styl (idiomy, wyrażenia potoczne, slang itp.)

formy skrócone

List pół-formalny (semi-formal)

List pół-formalny powinien zawierać:

oficjalne powitania

nieoficjalne pozdrowienia

odpowiedni dobór słownictwa i tonu w jakim piszemy do adresata


Yours faithfully vs. Yours sincerely

Yours sincerely używamy jeśli znamy nazwisko adresata czyli wtedy, gdy zaczęliśmy nasz list np. od słów Dear Mr. Smith.
Yours faithfully używamy, gdy nie znamy nazwiska adresata czyli wtedy, gdy zaczęliśmy nasz list np. od słów Dear Sir / Madam.
Partnerzy:

angielski.EDU.pl - angielski ludzkim językiem
ling.pl - multi słownik online
ocen.pl - oceń swojego wykładowcę
jezyk.org.pl - forum jezykowe
anglisci.pl - portal dla anglistów
(c) Tomasz Obrodzki | angielski.EDU.pl 2008

Back to content | Back to main menu