Duże zainteresowanie poznawaniem języków obcych nie przemija. Mimo biegu lat nadal osoby biegle władające językiem innym, niż ojczysty mogą liczyć na interesujące oferty pracy. Jednakże pracodawcy zmieniają swoje oczekiwania i obecnie nie można mówić, by na przykład znajomość języka angielskiego robiła na nich duże wrażenie. Co więc warto wiedzieć na temat języków obcych i na naukę którego z nich postawić, by móc liczyć na duże korzyści?

Najbardziej pożądane języki obce na rynku pracy

W dobie tak powszechnego dostępu do edukacji nikogo nie dziwi fakt, że pracownicy posługują się niemal biegle językiem angielskim lub niemieckim. Poznać go można nie tylko w szkołach, lecz także od lektorów na kursach językowych, czy podczas nauki online. Obecnie najbardziej pożądane języki na rynku pracy są dosyć zaskakujące. W związku z rozwojem handlu z krajami azjatyckimi osoby władające językiem japońskim lub chińskim mogą liczyć na spore zainteresowanie pracodawców. Na atrakcyjne oferty pracy liczyć mogą także osoby posługujące się językami znanymi w Europie – włoskim, czy francuskim.

Język obcy nie tylko w pracy

Jednakże znajomość języka obcego opłacalna jest nie tylko ze względów ekonomicznych. Podstawowa umiejętność posługiwania się niemieckim, czy angielskim pomaga także miedzy innymi w kontaktach międzyludzkich za granicą, a nawet w kraju. Coraz częściej bowiem na ulicy spotkać można zagubione osoby, które nie potrafią posługiwać się polskim. Znajomość ich ojczystego języka może okazać się pomocna – by po prostu pokazać się z życzliwej strony!